Kiến thức

Tubeless Ready và Tubeless Easy là gì?

Lốp Tubeless Ready không phải là lốp xe Tubeless. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chất lỏng bảo vệ trong một quy trình đặc biệt,...